Bakım Evde Sağlık Geriatri

Geriatrik hasta bakımı

Yaşlıların ve fiziksel ve/veya zihinsel bozukluğu olan diğer kişilerin uzun süreli bakım ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam kalitelerini yükseltmek ve kendine yetebilmeyi mümkün olduğunca uzun süre korumak için bakımını planlama ve koordine etme sürecidir. Çeşitli sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinin yönetilmesi, sunulması ve sevk edilmesinde yaşlı kişiler ve aileleriyle birlikte çalışmayı gerektirir.

Gelecekte yaşlı nüfusun hızla artmasına paralel olarak sağlık hizmetleri; yaşlıların bakımı için daha fazla zaman, kaynak ve alan gerektirecek şekilde gelişmektedir. Bu değişime en iyi şekilde ayak uydurmak birincil önceliğimiz haline geldi.

– Dr. Mehmet Ünal

Değerlendirme

Kapsamlı bir değerlendirme yapıldıktan sonra özel durumlar için hazırlanmış bir bakım planı oluşturulur ve sürekli olarak izlenir ve gerektiğinde değiştirilir.

 • Kapsamlı değerlendirme aşağıdaki başlıklar altında yapılmalıdır.
 • Sağlık geçmişi, ve ilaç kullanım değerlendirmesi,
 • Sosyal geçmiş ve içeren değerlendirme,
 • Günlük yaşam aktivitelerinde değerlendirilmesi,
 • Düşme risk değerlendirmesi,
 • Evde güvenlik değerlendirmesi,
 • Beslenme değerlendirmesi,
 • Depresyon değerlendirmesi,
 • Ağrı değerlendirmesi,
 • Mini Zihinsel Durum değerlendirmesi,
 • Denge değerlendirmesi ve Yürüyüş değerlendirmesi (yürüme yeteneği),
 • Kapsamlı geriatrik bakım yönetimi değerlendirmesi,
 • Hemşire tarafından yürütülüyorsa, sıcaklık, nabız, solunum, kan basıncı, oksijen seviyesi, kan şekeri düzeyi vb. (yaşamsal belirtiler gibi fiziksel bir değerlendirme dahil edilebilir.),
 • Ek olarak, kardiyopulmoner, gastrointestinal, kas-iskelet sistemi, genitoüriner, gözler/kulaklar/burun/boğaz, integumenter(deri), alt ekstremite muayenesi gibi alanlarda fiziksel değerlendirmeler,
 • Ayrıca nörolojik değerlendirme ve ilaç uyum değerlendirmesi.

Geriatrik bakım hemşireleri sosyal hizmet, gerontoloji veya diğer sağlık hizmeti alanlarında eğitime sahiptir. Ailelerin yaşlanma veya engelliliğin getirdiği zorluklara uyum sağlamalarına ve bunlarla başa çıkmalarına yardımcı olur.

Bakım yönetimi ve sürekliliği

Yaşlı yetişkinlerin aileleri ve (Alzheimer hastalığı veya demanstan muzdarip olanlar gibi) kronik ihtiyaçları olan bireylerin sağlık, psikoloji ve aile dinamikleri bilgilerini birleştirerek bakım süreci planı oluşturulmalıdır.

Geriatrik bakım yaşlının sağlık, psikolojik bakımı, barınma, evde bakım hizmetleri, beslenme hizmetleri, günlük yaşam aktivitelerine yardım, sosyalleşme programları ile diğer ihtiyaç duyulan hizmetlerle bütünleştirir.

Daha detaylı bilgiyi ücretsiz danışma hattımız 0850 333 9627 den alabilirsiniz!

Sende bir yorum yap